این کتاب مکمل کتاب نصب و سرویس دستگاههای الکترونیکی خانگی است، همانطور که در کتاب نصب و سرویس دستگاههای خانگی درباره دوربین‌های مدار بسته و سیستم‌های آنالوگ و طبقه‌بندی آنها بحث شده است، برای تکمیل دانش مربیان و نیز هنرجویان این کتاب به سیستم های نظرات تصویری تحت شبکه تخصیص یافته است. دوربین های تحت شبکه و مروری بر پیکربندی اولیه ی آنها که اساس و پایه سیستم‌های نظارت تصویری کنونی است، در این کتاب به آن پرداخته شده است و هنرجویان پایه دوازدهم می‌توانند پله اول مربوط به دوربین‌های مداربسته را با مرور این دو کتاب طی نمایند.

یادداشت

این کتاب در سال 1397 به تازگی چاپ شده است